Πολιτιστικός Σύλλογος Μονής Μαλεβιζίου

Κανονισμός Χρήσης Εξοπλισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μονής Μαλεβιζίου, έχοντας υπ’όψη:

 • Καταστατικό Ίδρυσης του Συλλόγου
 • Την από 1/7/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και
 • Την ανάγκη καθιέρωσης κανόνων για την σωστή χρήση του εξοπλισμού του συλλόγου, με σκοπό την προστασία της περιουσίας του συλλόγου

Αποφάσισε ότι:

 1. Όσοι Μονιανοί επιθυμούν να κάνουν χρήση του εξοπλισμού (τραπέζια, καρέκλες, σκεύη μαγειρικής κλπ.), υποχρεούνται να δηλώνουν εγκαίρως την ημερομηνία χρήσης στα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου ώστε να υπάρχει προγραμματισμός και να εξυπηρετούνται όλοι ισότιμα.
 2. Όσοι χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του Συλλόγου έχουν χρέος να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του και υποχρεούνται να φροντίζουν για την καλή λειτουργία, για τον καθαρισμό,την τακτοποίηση και παράδοση των εργαλείων στην ίδια κατάσταση, που τα παραλαμβάνουν.
 3. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από αυτόν που την προκάλεσε.
 4. Το υλικό που δανείζεται επιθεωρείται κατά το δανεισμό και κατά την επιστροφή του και υπογράφεται σχετικό πρακτικό παραλαβής-παράδοσης. Καταβάλλεται το ποσό των 20 ευρώ (όταν τα δανειζόμενα τέμαχια είναι μέχρι είκοσι) ή 50 ευρώ (όταν τα δανειζόμενα τεμάχια είναι περισσότερα των είκοσι). Το ποσό αυτό επιστρέφεται κατά την παράδοση.
 5. Δανεισμός σε ομάδα χρηστών (π.χ. σχολική τάξη, πολιτιστικός σύλλογος, δήμος) γίνεται με χρέωση ενός υπευθύνου και είναι απαραίτητη η αστυνομική του ταυτότητα.
 6. Το Δ.Σ. θα αποκλείσει το χρήστη από το δικαίωμα δανεισμού για 2 έτη εάν διαπιστωθεί ότι η φθορά ή απώλεια είναι συνέπεια σοβαρής αμέλειας, αδιαφορίας ή συνειδητής κακής χρήσης.
 7. Η ώρα και ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης καθορίζεται από το αρμόδιο για τον εξοπλισμό, μέλος του Δ.Σ.
 8. Σε περίπτωση κηδείας δεν ισχύει ο όρος 1 και το χρηματικό ποσό του όρου 4.

Υπεύθυνοι για τη χρήση του εξοπλισμού είναι οι:

 • Βάμβουκα Χριστίνα τηλ 6932494552
 • Γωνιανός Σπύρος τηλ 6972012757
Εάν σας άρεσε αυτή η δημοσίευση μοιραστείτε την!