Πολιτιστικός Σύλλογος Μονής Μαλεβιζίου

Γενική συνέλευση του πολιτιστικού συλλόγου Μονής

ΠΡΟΣΚΛΗΣH Γενικής Συνέλευσης των Μελών του « Πολιτιστικού Συλλόγου Μονής Μαλεβυζίου Ηρακλείου Κρήτης» Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 10/12/2023 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 10η…