Πολιτιστικός Σύλλογος Μονής Μαλεβιζίου

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΠΡΟΣ ΜΟΝΙΑΝΗ ΣΚΑΛΑ

 

TEXNIKH EΚΘΕΣΗ

Περιγραφή:
1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη βελτίωσης και συντήρησης του αγροτικού δρόμου Μονή – μονιανή Σκάλα της Τ.Κ. Μονής του Δήμου Μαλεβιζίου. Ο δρόμος αυτός αρχίζει μετά το μνημείο πεσόντων και τελειώνει συναντώντας τον επαρχιακό δρόμο Ηράκλειο – Τύλισο – Ανώγεια στο ύψος της Μονιανής Σκάλας χ.θ. 1+563,25
Ο δρόμος είναι μέσο πλάτος 6,0μ χωματόδρομος και σε κάποια σημεία είναι με μπετόν. Ο δρόμος περνά μέσα από ελαιώνες με μικρές εγκάρσιες κλίσεις και γαιώδη εδάφη. Ο δρόμος που μελετάμε έχει πλάτος 6,0μ και έχομε τις λιγότερο δυνατόν καταλήψεις και την καλύτερη δυνατή προσαρμογή στον υφιστάμενο άξονα. Λαμβάνοντας υπόψη δυο υδραυλικά δίκτυα που διασχίζουν το δίκτυο και συγκεκριμένα υδρευτικό δίκτυο ΔΕΥΑΗ και αρδευτικό δίκτυο της Μονής, υφιστάμενες υδροληψίες και φρεάτια κάνει το αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης δυσκολότερο.
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το μήκος του δρόμου είναι 1563,00μ με πλάτος 6,0μ. Θα γίνουν χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές και επιχώσεις για να έχομε την σωστή εξομάλυνση του δρόμου όπως αποτυπώνεται στις μηκοτομές. Μετά το πέρας των χωματουργικών εργασιών κατασκευάζεται μια ισοπεδωτική στρώση οδοστρωσίας μέσου πάχους 5εκ για εξομάλυνση των ανωμαλιών εκσκαφής και κατασκευής της “σκάφης” έδρασης της υπόβασης με υλικό ΠΤΠ0150 Ακολουθεί ια στρώση υπόβασης πάχους 10εκ. με υλικό της ΠΤΠ 0150 και η στρώση βάσης πάχους 10εκ με υλικό της ΠΤΠ 0155 Στην διατομή Π16 και διατομή Π33 (όπωα αποτυπώνονται στα σχέδια ) προβλέπεται να κατασκευαστούν σωληνωτοί οχετοί με τα σχετικά φρεάτια. Επίσης στις τριγωνικές τάφρους σε διασταυρώσεις με αγροτικούς δρόμους και με ιδιοκτησίες θα τοποθετηθεί σωλήνα Θα γίνει ασφαλτόστρωση με ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική προεπάλειψη.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 350.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ και την
αναθεώρηση,

Εάν σας άρεσε αυτή η δημοσίευση μοιραστείτε την!