Πολιτιστικός Σύλλογος Μονής Μαλεβιζίου

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του  « Πολιτιστικού Συλλόγου Μονής Μαλεβυζίου

 Ηρακλείου Κρήτης»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 15/10/2017 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 15η Οκτωβρίου  2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00’, στα  γραφεία του Σωματείου, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1 .Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2016 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από την ίδρυσή του μέχρι και την 15/10/2017

2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απελθούσης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.

3. Συζήτηση και προτάσεις για τις δράσεις του Συλλόγου .

4.Ορισμός υπεύθυνου για την περιουσία ( εξοπλισμό ) του συλλόγου

5. Τροποποίηση καταστατικού

6 .Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην έκτακτη γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο μέχρι την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00’, να καταθέσουν στο  Γραφείο του Σωματείου και υπόψη της  Γενικής Γραμματέως αυτού κ. Σοφίας Φραγκιαδάκη, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2017 και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Ελεγκτική Επιτροπή  .

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος
Πατραμάνης Ευάγγελος

 

Πληροφορίες :   τηλ  6977971068 / 6972012757

Εάν σας άρεσε αυτή η δημοσίευση μοιραστείτε την!