Πολιτιστικός Σύλλογος Μονής Μαλεβιζίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του  « Πολιτιστικού Συλλόγου Μονής Μαλεβυζίου 
 Ηρακλείου Κρήτης»

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 06/01/2019 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 6η  Ιανουαρίου  2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00’, στα  γραφεία του Σωματείου, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού για το έτος 2018 και του προϋπολογισμού  για το νέο έτος.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια  ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Η Πρόεδρος
Κουτεντάκη Μαρία

 

Πληροφορίες :   τηλ  6948483535 / 6972012757

Εάν σας άρεσε αυτή η δημοσίευση μοιραστείτε την!